Yurt Dışında Marka Tescili

 

Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar sadece Türkiye içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin markalarını korumak istedikleri ülkelerde de markalarını tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

Diğer ülkelerde marka tescil edilmesinin dört farklı marka tescil sistemi bulunmaktadır;

  1. Ulusal Marka Tescili
  2. Bölgesel Marka Tescili (OAPI, ARIPO)
  3. Uluslar arası Marka Tescili (Madrid Protokolü uyarınca)
  4. Topluluk Marka Tescili

Bu hizmetler MAKRO Patent’in uzun yıllardır karşılıklı güven içerisinde işbirliği
yaptığı yabancı meslektaşları ile koordineli olarak sunulmaktadır.

Yurt Dışında Ulusal Marka Tescili

Koruma kapsamı, tescilin yapılacağı ülke ile sınırlıdır. Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümlerine göre, üye ülkelerin kendi vatandaşlarına tanıdığı marka korumasının eş değerini bütün üye ülke vatandaşlarına da tanıması gerekir. Türk vatandaşları bu sözleşme ve anlaşmaya üye tüm ülkelerde marka tescili yaptırabilir. Söz konusu sözleşme ve anlaşmaya üye olmayan ülkelerde de karşılıklılık ilkelerine göre marka tescil yaptırılması olasıdır. Özellikle ticari ilişki içerisinde bulunulmuş ülkeler başta olmak üzere, tescil için başvuru dosyalanmadan önce bir ön araştırma yapılması gereksiz masrafların önlenmesi için tavsiye edilmektedir.


Marka başvuru ve tescil maliyeti ülkelere göre farklılık göstermektedir. Tescil maliyeti, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre tescile konu mal veya hizmet sınıflarının birden fazla olması, başvurunun yayınına itiraz edilmesi gibi durumlarda artmaktadır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de her sınıf için ayrı bir marka tescil belgesi düzenlenmekte, dolayısıyla tescil maliyeti sınıf sayısının katları olarak artmaktadır. Markanın tescili için yapılan başvuru ile tescil belgesinin alınması arasında geçen süre yaklaşık olarak 2 ila 4 yıl kadardır. Ancak bu süre bazı ülkelerde 5 yıla kadar uzayabilmektedir.

Yurt Dışında Bölgesel Marka Tescili

Bölgesel Marka Tescili, birden fazla ülkenin bir araya gelmesi ile üye ülkelerde geçerli ve bölgesel nitelikli bir koruma sistemidir. Örneğin, Belçika, Hollanda ve Lüksembourg ülkeleri BENELUX MARKA TESCİL SİSTEMİ’ni geliştirmiştir. Benelux Marka Ofisi’ne yapılan tek bir başvuru ile, koruma üç ülkeyi de kapsamaktadır. Aynı şekilde OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütü üyesi ülkelerde (Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo) tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

Uluslararası Marka Tescili

Uluslar arası Marka Tescili, Türkiye’nin 01.01.1999 tarihinde Madrid Protokolü’ne üye olması ile birlikte, tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil birden fazla ülkede veya tüm ülkelerde korumaya sağlayan bir sistemdir. Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili, İsviçre Cenevre’de bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütü’dür. (WIPO – World Intellectual Property Office). Tescil, isteğe göre aşağıda belirtilen üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsayabilmektedir. Ayrıca Uluslararası Marka Tescil Numarasının tahsis edilmesinin ardından istenildiği takdirde ülke ekleme işlemi ile koruma kapsamı genişletilebilmektedir.

Uluslararası Marka Tescilinin avantajları;

  • Tek yetkili ofis (WIPO) tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşık değil, maliyet düşüktür.
  • Türkiye’den talep edilecek uluslararası marka tescili için, Türkiye’de aynı marka için bir başvuru ya da tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Türk başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Ancak, beş yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir. Bu nedenle Türk başvurulara dayandırılarak Uluslararası Başvuru talep edilmeden önce en azından yayın kararının beklenmesi önerilmektedir.
  • Uluslararası tescil maliyeti seçilecek üye ülkeler ile doğru orantılı olup, on-line olarak hesaplanabilmektedir. Başvuru talebi, Türk Patent Enstitüsü üzerinden WIPO’ ya yapıldığından iki ayrı resmi ücret söz konusudur. Bunlar yetkili ofis WIPO’ya İsviçre Frankı cinsinden ödenecek resmi ücret, ve Türk Patent Enstitüsü’ne Türk Lirası cinsinden ödenecek resmi ücrettir.

Başvurunun WIPO’ya gönderilmesi ile şekli şartlar açısından uygun olan marka için uluslararası marka tescil belgesi düzenlenmekte ve bu belge önceden kazanılmış haklar açısından incelenmek üzere, seçilen üye ülkelerin yerel ofislerine gönderilmektedir. Yerel ofisler, 12 (oniki) veya en geç 18 (onsekiz) aylık süre sonuna kadar markanın kabul veya reddini WIPO’ya doğrudan bildirmektedirler. Bu sürenin sonunda markanın hangi ülkelerde tescil edildiği veya ret edildiği öğrenilebilmektedir. Uluslararası tescil süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilmektedir. Bu sistemin bir dezavantajı uluslararası bir sistem olmasına rağmen tek kullanımın yeterli olmaması, seçilen her üye ülkede markanın ayrı kullanım zorunluluğu olmasıdır.

Sistemdeki en önemli gelişme, 1 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Topluluğu’nun Protokol’e üye olmasıdır. Uluslararası Marka Başvurusunun OHIM tarafından kabul edilmesi halinde başvuru, doğrudan OHIM’e yapılmış bir başvuru olarak sayılarak , 27 (yirmi yedi) Avrupa Birliği ülkesinde koruma sağlar.

Topluluk Marka Tescili

Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlayan sistemdir. Topluluk Marka Tescili olarak adlandırılan koruma için yetkili ofis, İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi’dir. (OHIM-Office For Harmonization In The Internal Market) Tescil, aşağıda belirtilen Topluluğa üye tüm ülkeleri kapsamaktadır. Topluluğun genişlemesi ile Topluluk Marka Tescil kapsamı, tescil sahibinin herhangi bir çaba veya masrafı olmaksızın yeni üye ülkelere otomatik olarak genişlemektedir.

Topluluk Marka Tescili, tek yetkili ofis (OHIM) tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşık değildir ve maliyeti düşüktür. Maliyet hakkında makro@makropatent.com adresinden bilgi alınabilir. İlk üç mal ve/veya hizmet sınıfı için maliyet değişmemektedir. Başvurunun OHIM’e sunulmasından sonra, şekli şartlar açısından inceleme yapılmakta ve uygun olan başvurular için, bir araştırma raporu düzenlenerek başvuru sahibi bilgilendirilmektedir. Başvurunun Topluluk Marka Bülteninde yayınlanmasından sonra, üye ülkelerden herhangi birinden başvuruya itiraz edilmesi ve itirazın OHIM tarafından kabulü halinde, Topluluk Marka Başvurusu reddedilmektedir. Reddedilen Topluluk Marka Başvurusu, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere, itiraz gelmeyen üye ülkelerde ulusal başvurulara dönüştürülebilmektedir.

Başvuruya herhangi bir itiraz olmaması halinde, marka Topluluk Markası olarak tescil edilmektedir. Başvuru ile tescil arasında geçen süre yaklaşık olarak 2 (iki) ila 4 (dört) yıldır. Topluluk Marka Tescil koruma süresi 10 (on) yıl olup, bu sürenin sonunda yenilenebilmektedir.

Sistemin en önemli avantajı, markanın Topluluk üyesi ülkelerden herhangi birinde kullanılmasının toplulukta gerçek kullanım sayılmasıdır. Topluluk Markasının, tescil tarihinden itibaren birbirini izleyen 5 (beş) yıl içinde Topluluk ülkelerinden en az birinde kullanılmaması halinde, bu durum markanın iptaline yol açabilmektedir


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.