Tasarım Hukuku

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 48. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır

a-Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir biçimde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak.

b-Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek.

c-Bu maddenin önceki a ile b bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak.

d-Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

e-Gasp.


Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 34. maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğu mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz. Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır. Ayrıca 03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı Kanun un 3. maddesi Endüstriyel Tasarımlara karşı tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilecek hapis ve para cezalarını öngörür.

Buna Göre;

— Yanlış ve Yanıltıcı Bildirim hallerinde para cezası ve 1 yıldan 2 yıla kadar hapis.

— Tanınan Hakkı Genişletme hallerinde para cezası ve 2 yıldan 3 yıla kadar hapis.

— Tecavüz Hallerinde para cezası, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, iş yerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ticaretten men cezası öngörmektedir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.