Doğalgaz sayaçlarının montajı

Açıktan döşenen iç tesisatlarda gaz sayaçları genellikle merdiven sahanlıklarında daire girişlerine yakın yerleştirilir. Ancak sayaçlar hiçbir şekilde geçişe engel yaratmamalıdır.


Sayaçlar, uzaktan okunabilecek ve değiştirilebilecek şekilde ve mekanik darbelere karşı korunmuş bir biçimde monte edilmelidir. Elektrik hatlarından uzak olmalı ve duvara temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kanal veya şaft içinden geçen doğalgaz hatları halinde sayaçlarda genellikle kapalı hücrelere konur. Sayaç hücreleri kapalı olmalı ve hücrenin alımda ve üstünde en az 5 cm kesitli birer havalandırma deliği bulunmalıdır. Gaz sayaçlarının girişi soldan, çıkışı sağdandır.

Bu hususa proje çizimlerinde ve montajda dikkat edilmesi gerekir. Her gaz sayacının Önüne bir kapama vanası konulmalıdır. Eğer kapama vanasının arkasına yalnızca bir gaz sayacı bağlanmış ise bu gaz sayacı ana emniyet vanasıyla aynı yerde bulunuyor ise, sayacın önüne başka bir kapama vanası gerekmez. Kapama vanaları kolay erişebilir şekilde düzenlenmelidir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.