Elektrikli Şehiriçi Teslimat Araçları

Önceleri sadece marjinal faydanın düşünüldüğü ticari hayat dönemlerinden, ekonomi, sosyal sorumluluk, kişisel tatmin ve çevre bilinci gibi daha fazla donenin

Güneş Işığı İle Aydınlatma

Eskiler güneş giren eve doktor girmez derlerdi,şimdi ise konutlarımızda, iş yerlerimizde ve endüstriyel tesislerde güneşli havalarda bile güneş ışığına hasret

Yoğun Tarım Nedir?

Genel olarak uygulanan tarım yöntemleri ve tarımsal faaliyetlerin amaçları aynı: Elde mevcut bulunan tarım arazilerinin en iyi şekilde işlerken mümkün

DALGA ENERJİSİ

Güneş ışınları dünyanın ana enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde kara ve denizlerin dağılımından dolayı gelen ışınların %70’i denizler tarafından tutulur. Bu

Yeşil Enerji: Biyogaz

Bu yazıda enerji türlerini, ülkemize ve bütün insanlığa etkisini ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyogaz hakkında temel bilgileri, ülkemizin

GÜNEŞ ENERJISI

Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, endüstrinin en temel enerji tüketimi elektrik enerjisi olup, onu ısınma veya ısıtma amaçlı

BİYOGAZIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır.  Bileşiminde % 60-70 metan (CH4), %

RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMI

Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde aynı derecede ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve basınç

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Güneş enerjisi nedir : Güneş dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep

Biyogaz

Organik maddelerin anaerobik ortamda çürümesi sonucunda olaşan yanıcı gaz karışımıdır. %45-70 oranında metan, %25-50 oranında karbondioksit, az miktarda azot, hidrojen,